Chór Narzekań Mieszkańców Żoliborza

2023-07-10

Termin realizacji: 22.09.2022 – 02.02.2023
Miejsce realizacji: Żoliborski Dom Kultury, Społeczny Dom Kultury Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, PanDymińska

 • Cele:

Celem projektu zgodnie z założeniami światowego konceptu Complaints Choir (Chór Skarg) było stworzenie wspólnoty wokół powszechnego zjawiska, jakim jest narzekanie i zaproszenie ludzi do wspólnego śpiewania i skarżenia się. Ideę te stworzyli artyści Tellervo Kalleinen i Oliver Kochta-Kalleinen w Helsinkach. Naszym priorytetowym celem było przekształcenie ogromnej energii, jaką ludzie wkładają w narzekanie, w proces twórczy, kreatywny, w rozmowy, budowanie więzi wśród uczestników i wykonawców Chóru Narzekań – ale też wśród odbiorców bezpośrednich i pośrednich. Zależało nam na zbudowaniu wizerunku dialogującej instytucji kultury- otwartej na skargi skierowane również pod jej adresem: “Nie ma konkursu na nowy budynek domu kultury, Są dwa projekty, są słabe, nie wiem nawet sam który Jest słabszy (…) Poza tym jeśli w ŻDK-u chcesz wyrzucić śmiecie, To nie w toalecie, Bo kosza tam nie ma. To mniejszy problem, ale też coś Co wywołuje złość.”

 • Harmonogram projektu:
 1. 22-09.2022 – zbieranie skarg i narzekań mieszkańców Żoliborza (skargi można było przesłać mailem, złożyć w formie papierowej w Miejscu Aktywności Lokalnej na Żoliborzu i w Centrum Lokalnym Żoliborz)
 2. 27.09.2022 – Chór Narzekań Mieszkańców Żoliborza- krok pierwszy. Spotkanie mieszkańców w tymczasowym biurze instytucji. Sąsiedzkie narzekania, skargi i wymiana doświadczeń z sytuacjami irytującymi mieszkańców Żoliborza. Wszystkie skargi zostały zapisane przez Grzegorza Uzdańskiego.
 3. 01.10.2022-20.10.2022 Chór Narzekań Mieszkańców Żoliborza – krok drugi – proces twórczy. Na podstawie zgłoszonych skarg Grzegorz Uzdański napisał tekst (libretto) pod tytułem Chór Narzekań Mieszkańców Żoliborza. Nabór do zespołu.
 4. 05.12.2022 – 16.12.2022 Próby zespołu z Pawłem Szamburskim w Forcie Sokolnickiego
 5. 17.12.2022 Premierowy koncert Chóru Narzekań Mieszkańców Żoliborza w Społecznym Domu Kultury Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 6. 22.01.2022 Koncert gościnny Chóru Narzekań w Pan Dymińska – lokalnej przestrzeni artystycznej prowadzonej przez żoliborski NGO
 • Rezultaty:
 1. Stworzenie wspólnoty wokół idei wspólnego narzekania i skarżenia się.
 2. Rozwój kompetencji aktorskich i muzycznych grupy mieszkanek i mieszkańców Dzielnicy Żoliborz i całej Warszawy.
 3. Stworzenie tymczasowego zespołu wokalnego, który stał się pretekstem do twórczego spotkania wokół nieoczywistej idei w tym praca amatorów z uznanym improwizatorem i multinstrumentalistą.
 4. Aktywizacja i integracja mieszkanek i mieszkańców Dzielnicy Żoliborz i całej Warszawy.
 5. Stworzenie twórczego narzędzia do rozwiązywania konfliktów i zatargów.

Główną siłą projektu była jego przewrotność – akceptacja buntu, sprzeciwu i złości i stworzenie przestrzeni do swobodnego wyrażania swoich rozczarowań i żalu. Ważnym elementem edukacyjnym było twórcze wykorzystanie krytyki, dezaprobaty i sprzeciwu w dziele literackim i muzycznym oraz zaktywizowanie mieszkanek i mieszkańców do innowacyjnych wspólnotowych działań. Chór Narzekań wydaje nam się świetnym narzędziem edukacyjnym i twórczym do rozwiązania lokalnych problemów, zatargów, i konfliktów.

 • REALIZATORZY:

Paweł Szamburski – kompozytor, improwizator, współzałożyciel wytwórni Lado ABC, działacz warszawskiej sceny improwizowanej. Związany jest z wieloma składami, m.in.: Tupika, Cukunft, Horny Trees, Sza/Za i Bastarda. Tworzy muzykę dla filmu, kina niemego, teatru, tańca współczesnego. Jednym z ważniejszych projektów Pawła Szamburskiego jest duet Sza/Za, tworzony ze skrzypkiem Patrykiem Zakrockim. Muzycy od lat prowadzą wspólne poszukiwania u styku muzyki i obrazu, tworząc oprawy do filmów, spektakli
teatralnych i tanecznych. Autor muzyki do libretta Grzegorza Uzdańskiego, koryfeusz, dyrygent i reżyser premierowego wykonania utworu Chór Narzekań Mieszkańców Żoliborza. Prowadzący warsztaty wokalne i aktorskie. Muzyk i multinstrumentalista , współtwórca wykonania utworu.

Grzegorz Uzdański – prozaik. Zadebiutował książką “Wakacje” (2016), nominowaną do Nagrody Conrada, ale większy rozgłos przyniosła mu następna powieść “Zaraz będzie po wszystkim” (2019). Wiersze i opowiadania podsłuchane publikował w „Przekroju”, z którym współpracuje regularnie, podobnie jak z „Dwutygodnikiem” i „Gazetą Wyborczą”. Po wybuchu pandemii opublikował też opowiadanie w charytatywnym zbiorze Nadzieja (2020), gdzie znalazł się w gronie najlepszych współczesnych autorów. Bierze udział w improwizacjach komediowych w ramach zespołów Dobrze, Cinema Disco i Resort Komedii. Był wokalistą zespołów Przepraszam i Ryby, a także tworzył teksty dla zespołów Extra i Jerz Igor. Animator, uczestnik spotkania Chór Narzekań Mieszkańców Żoliborza – krok pierwszy. Autor utworu literackiego – libretta stworzonego na podstawie wysłuchanych i przesłanych skarg mieszkańców Żoliborza.

Iwona Mirosław- Dolecka –Absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, aktorka, reżyserka, instruktorka teatralna, animatorka kultury. Ukończyła pierwszy w Polsce Program Rozwoju Przywództwa w Edukacji – Akademię Przywództwa Liderów Oświaty i Podyplomowe Studia Marketing Kultury na Uniwersytecie Warszawskim. Dyrektorka Żoliborskiego Domu Kultury. Laureatka II Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej za projekt Hibernacja – Aktywacja zrealizowany w Areszcie Śledczym Warszawa Służewiec w roku 2016 i zdobywczyni III miejsca Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej za projekt Archiwum Wólki realizowany przez Filię Bielańskiego Ośrodka Kultury w roku 2019. W 2021 roku otrzymała tytuł Innowacyjnego Menedżera Kultury – nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego w konkursie organizowanym przez Mazowiecki Instytut Kultury. Koordynatorka i inicjatorka projektu, producent premiery (inspiracja światowym konceptem Complaints Choir).

Może Cię również zainteresować…

PięknoPole

PięknoPole

Pięknopole – to awangardowy projekt edukacji ekologiczno-artystycznej na Żoliborzu.

czytaj dalej