O nas

Żoliborski Dom Kultury został powołany uchwałą Rady Miasta stołecznego Warszawy nr LV/1741/2021 z dnia 14 października 2021 i jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury m st. Warszawy pod numerem 83.

Priorytety

(…)  Dziedzictwo przyrodnicze dzielnicy będzie stanowić jeden z priorytetów edukacyjnych domu kultury. Spacery, warsztaty, spotkania pomogą dostrzec piękno i bioróżnorodność, ułatwią poznanie konkretnych gatunków i pogłębią wrażliwość na przyrodę.

Iwona Mirosław-Dolecka, dyrektorka Żoliborskiego Domu Kultury

Wspólnota

Projektowanie działań w przestrzeni publicznej w prowadzonej przeze mnie instytucji będzie miało na celu budowanie wspólnoty, integrację mieszkańców i skupianie ich wokół wspólnej idei – zgodnie z celem strategicznym nowej polityki kulturalnej miasta #Warszawa2030 zapisanym, jako „2.2 Wygodna lokalność”.

Cel

Celem moich działań będzie zwiększenie udziału żoliborzanek i żoliborzan w praktykach kulturalnych blisko ich miejsca zamieszkania, co w konsekwencji wpłynie pozytywnie na ich dobrostan.

Idea

Chcę stworzyć nową instytucję wspólnie z mieszkańcami. To ma być ich miejsce, gdzie będą czuli się wolni, ważni i spełnieni. Będzie to przestrzeń gościnna, ambitna, estetyczna, która będzie stanowić ważną lokalną platformę do spotkań, integracji z innymi, rozmów, wymiany myśli i współdziałania.