Zajęcia

Okresie ferii wiosennych tj. 28.03 – 2.04
nie odbywają się zajęcia stałe