Nasz zespół

Pracownicy i pracowniczki Żoliborskiego Domu Kultury

DYREKTORKA

Iwona Mirosław – Dolecka
idolecka@zoliborskidomkultury.pl

DZIAŁ PROGRAMOWY

Artur Trojanek
Kierownik Programowy
atrojanek@zoliborskidomkultury.pl
+48 789 174 609

Leszek Nurzyński – Koordynator Centrum Lokalnego Żoliborz
lnurzynski@zoliborskidomkultury.pl
centrumlokalne@zoliborskidomkultury.pl
+48 517 161 789
Ewa Szymanek – Animatorka Centrum Lokalnego Żoliborz
centrumlokalne@zoliborskidomkultury.pl
+48 517 161 789
Paulina Gula
Specjalistka ds. edukacji kulturalnej
pgula@zoliborskidomkultury.pl
+48 573 191 653
Anna Gawor
Koordynatorka MAL na Żoliborzu
agawor@zoliborskidomkultury.pl
mal.zoliborz@zoliborskidomkultury.pl
+48 572 726 768
Aleksandra Domaradzka
Koordynatorka ds. projektów społeczno-kulturalnych
adomaradzka@zoliborskidomkultury.pl
mal.zoliborz@zoliborskidomkultury.pl

ADMINISTRACJA

Paweł Kostrusiak
Specjalista ds. administracji
pkostrusiak@zoliborskidomkultury.pl

Anna Krosnowska
Specjalistka ds. administracji
akrosnowska@zoliborskidomkultury.pl

Zdzisława Frydrych
zfrydrych@zoliborskidomkultury.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
iod@zoliborskidomkultury.pl

PROMOCJA

KSIĘGOWOŚĆ

Joanna Felbur – Wołynko
Główna Księgowa
jwolynko@zoliborskidomkultury.pl
+48 797 195 686

Ewa Martynek
– kadry i płace
emartynek@zoliborskidomkultury.pl