Jak zbudować tożsamość miejsca otwartego w zmieniającej się rzeczywistości? – spotkanie networkingowe

2023-02-20

Zaproszenie na spotkanie networkingowe „Jak zbudować tożsamość miejsca otwartego w zmieniającej się rzeczywistości?” – Centrum Lokalne Żoliborz, 2 marca 2023.

Miejsca otwarte to miejsca bazujące na pracy z tożsamością lokalną – niezależnie, czy działamy w otoczeniu, którego tożsamość jest silna i naszym celem jest jej zachowywanie i pracowanie na jej potencjale, czy naszym zadaniem jest tę tożsamość dopiero budować, jednym z kluczowych czynników rzutujących na efektywność naszych działań jest ich trwałość i ciągłość.

Jednocześnie, jako podmioty sektora społecznego i sektora kultury, mierzymy się z wyzwaniami związanymi z dużą rotacją kadr. W dobie kolejnych, następujących po sobie kryzysów, dużym wyzwaniem jest również szybko zmieniająca się rzeczywistość wokół nas, zarówno w skali makro, jak i w naszym lokalnych mikrokosmosach. Taka sytuacja niesie z sobą dużo ryzyk w kontekście tożsamości Miejsca i budowania wokół niego społeczności.

Jak budować spójną tożsamość Miejsca otwartego w płynnej rzeczywistości? 

Podczas spotkania przyjrzymy się najciekawszym praktykom modelu wrocławskiego i warszawskiego. W obu miastach miejsca dedykowane społecznościom lokalnym funkcjonują w dynamicznie zmieniających się kontekstach – ekonomicznym, demograficznym, kadrowym. Wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie wzmacniania miejsc otwartych, budowania ich odporności i trwałości to uniwersalny temat, do którego odnieść może się każda osoba animująca takie miejsce.  W części networkingowej podzielimy się własnymi doświadczeniami i podejmiemy próbę  wypracowania na tej podstawie wskazówek dla operatorów Miejsc Aktywności Lokalnej.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby odpowiadające za zarządzanie, koordynację i animację warszawskich MALi. Wydarzenie odbędzie się w dniu 2.03.2023 roku, w godzinach 10:00-13:00 w Centrum Lokalnym Żoliborz (ul. Rydygiera 6b). Uczestnictwo w spotkanie nie wymaga wcześniejszych zapisów, wydarzenie prowadzone będzie w języku polskim.

/

Spotkanie poprowadzi Maria Zięba – menedżerka i animatorka kultury z 15-letnim doświadczeniem praktyczki, doradczyni organizacji pozarządowych, fundraiserka, badaczka i ewaluatorka, społeczniczka, edukatorka. Realizuje na Dolnym Śląsku projekty kulturalne i społeczne, adresowane do różnych grup i środowisk. Prezeska Fundacji Ładne Historie. Autorka cyklu publikacji Sztuka Fundraisingu. Członkini Społecznej Rady Kultury przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego. Stypendystka MKIDN w 2016 i 2021 roku.

/

Spotkanie jest częścią procesu badawczego realizowanego przez zespół Fundacji Ładne Historie na zlecenie Żoliborskiego Domu Kultury w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Celem projektu jest identyfikacja potrzeb i potencjałów społeczności lokalnej dzielnicy Żoliborz, a także wypracowanie modelu działania Centrum Lokalnego Żoliborz.

 

Może Cię również zainteresować…