Klauzula informacyjna

dla korzystających z formularza kontaktowego

1. Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest Żoliborski Dom Kultury w Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy ul. Adama Mickiewicza 22, (01-551) Warszawa, zwane dalej Domem Kultury.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@zoliborskidomkultury.pl. lub pisząc na adres Domu Kultury,
3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), art.6 ust 1 lit a) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.
4. Odbiorcami podanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Dom Kultury zleca usługi (min. firmy z sektora IT).
5. Podane dane osobowe będą przechowywane przez czas nawiązania ewentualnej współpracy a po jej zakończeniu zostaną usunięte maksymalnie w ciągu 6 miesięcy.
6. Każda osoba która podała swoje dane osobowe posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  • Posiada również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
  • Każda osoba która podała swoje dane osobowe posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości nawiązania współpracy.
    dla korzystających z formularza kontaktowego