Muzykolaba dla szkraba – gordonki dla najnajów

2023-11-09

Zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych dzieci prowadzone w oparciu o metodę E.E. Gordona oraz C. Orffa, a także innych metod muzykoterapeutycznych. Na zajęciach razem z dziećmi są obecni rodzice. Zajęcia polegają na wspólnym tworzeniu muzyki, którego podstawą i najważniejszym elementem jest głos ludzki. Składają się z rytmiczek i śpiewanek. które rodzice powtarzają razem z prowadzącym. Podczas zajęć instruktorem jest w ciągłej interakcji z dziećmi i ich rodzicami, proponując różne głosowo-rytmiczne sekwencje. Ważnym elementem jest tworzenie wspólnoty. Proces muzykowania wspomaga użycie instrumentów orffowskich: grzechotki, dzwonków, kołatki, tamburyna, bębenków itp. oraz inne instrumenty dziecięce. Dzieci nie są zmuszane do siedzenia na miejscu, mają pełną swobodę ruchu, a ich opiekunowie towarzysza im w muzycznych poszukiwaniach i odkryciach. Zajęcia mają formę zabawy, odbywają się z wykorzystaniem chust, piórek, pacynek, miękkich piłek innych akcesoriów animacyjnych.

Prowadząca: Anna Jastrzębska – absolwentka studiów magisterskich o specjalności wokalno – aktorskiej na Akdemii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie (2021). Prowadzi i prowadziła zajęcia gordonkowskie i umuzykalniające dla dzieci m.in.. W Fundacji A.R.T., Szkole Muzycznej “Brzmi Dobrze”, Przedszkolu “Bajlandia” i Egurrola Dance Studio.

Może Cię również zainteresować…