Poszukujemy Kierowniczki/Kierownika Działu Programowego

2022-11-14

Żoliborski Dom Kultury to nowo powstała instytucja będąca w procesie tworzenia wizji, misji i strategii rozwoju.

Główne działania ŻDK będą związane z  organizacją życia kulturalnego odpowiadającego potrzebom i aspiracjom społeczności lokalnej oraz podnoszeniem kompetencji tej społeczności w zakresie świadomego korzystania z dóbr kultury. Istotna również będzie aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez działania kulturalne, a także tworzenie warunków do rozwoju aktywności hobbystycznej i rekreacyjno-ruchowej.

Dział Programowy zajmować się będzie planowaniem, organizacją i realizacją programu działalności merytorycznej zgodnie z wypracowaną misją i wizją instytucji. Jako Kierowniczka/Kierownik Działu Programowego będziesz odpowiedzialny/a za prawidłową pracę i funkcjonowanie całego działu.

Główne obowiązki na tym stanowisku obejmują:

 • tworzenie we współpracy z Dyrektorem programu ŻDK, projektów, programów m.in. edukacyjnych, artystycznych, kulturalnych, promocyjnych, historycznych;
 • opracowanie planu merytorycznego na dany rok kalendarzowy;
 • kompleksowe zarządzanie pracą działu, organizowanie oraz planowanie pracy związanej z realizacją programu;
 • zapewnienie właściwego wykorzystania wiedzy i umiejętności podległych pracowników, dbałość o ich rozwój zawodowy oraz kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich;
 • współpracę z zespołami artystycznymi i klubami zainteresowań;
 • współpraca z placówkami oświatowymi i wychowawczymi w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury, tworzenie wspólnych projektów z zakresu edukacji kulturalnej;
 • wspieranie działań społecznych i kulturalnych służących rozwojowi amatorskiego ruchu artystycznego;
 • pozyskiwanie wartościowych wydarzeń artystycznych z kraju i zagranicy i prezentowania ich lokalnej społeczności;
 • pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania projektów realizowanych przez DK;
 • monitorowanie i ewaluacja zadań z zakresu działalności programowej, w tym przygotowanie rocznych sprawozdań z działalności, analiz, zestawień itp;
 • zarządzanie powierzonym budżetem.

Oczekujemy następujących kompetencji i doświadczeń.

 1. wykształcenia wyższego – w obszarze zarządzania projektami, zasobami ludzkimi lub kulturoznawstwo/nauki humanistyczne i artystyczne;
 2. wiedzy i doświadczenia (minimum 3 lata) w prowadzeniu projektów z obszaru kultury i/lub zarządzania projektami innymi niż kulturalne;
 3. minimum dwuletniego doświadczenia w zakresie zarządzania zespołem – mile widziane doświadczenie z tego zakresu w instytucjach kultury;
 4. bardzo dobrej organizacji pracy, terminowości, odpowiedzialności za powierzone zadania, umiejętności pracy pod presją czasu;
 5. nastawienia na rozwiązywanie problemów, umiejętności interpersonalnych, zaangażowania i inicjatywy w działaniu, umiejętności pracy w zespole;
 6. dobrej znajomość pakietu MS Office, G-Suite (gmail, kalendarz, dysk google);
 7. znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (B2);

Oferujemy:

 • liczne wyzwania i ciekawe zadania w nowo powstającej instytucji;
 • możliwość współtworzenia instytucji i rzeczywistego wpływania na jej kształt oraz kulturę organizacyjną;
 • pracę w siedzibie Żoliborskiego Domu Kultury;
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość zdobywania nowych kompetencji, czerpania wiedzy i umiejętności dzięki współpracy z innymi tego typu ośrodkami;
 • pracę dającą poczucie sensu i rzeczywistego wpływu na otoczenie;
 • wynagrodzenie na poziomie 7.500-8.500 zł brutto

PROCES APLIKACJI/ REKRUTACJI

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 29.11.2022  r. na adres rekrutacja@żoliborskidomkultury.pl.

W temacie wiadomości prosimy wpisać: Kierownik Działu Programowego.

Wszystkim Kandydatom i Kandydatkom zapewniamy całkowitą dyskrecję. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z osobami, których doświadczenia w największym stopniu wpisują się w oczekiwania określone w ogłoszeniu.

Proces rekrutacji składa się z następujących etapów:

 1.  Analiza CV i LM do dnia 30.11.2022
 2. Rozmowy z wybranymi kandydatami do dnia 10.12.2022.
 3. Wyłonienie kandydata do dnia 15.12.22.

Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji:

Do celów rekrutacyjnych prosimy zawrzeć w aplikacji niniejszą klauzulę informacyjną dotyczącą danych osobowych dla kandydatów do pracy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Żoliborski Dom Kultury w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

Może Cię również zainteresować…