Diagnoza lokalna społeczności zamieszkującej Żoliborz: Raport

2023-05-30
  • Jesienią 2022 roku rozpoczęliśmy pracę nad diagnozą lokalnej społeczności zamieszkującej warszawską dzielnicę Żoliborz pod względem jej potrzeb kulturalnych, sposobów spędzania czasu wolnego, zainteresowań, uczestnictwa w kulturze.
  • Zmapowaliśmy zasoby społeczno-kulturowe w dzielnicy, w szczególności lokalnych liderów, formalne i nieformalne formy i miejsca aktywności społecznej, przestrzenie i miejsca aktywności oraz te z niewykorzystanym potencjałem.
  • Celem diagnozy było przede wszystkim opracowanie rekomendacji na potrzeby rozwoju programu, a docelowo strategii rozwoju Żoliborskiego Domu Kultury,
  • Jednocześnie trwały badania i warsztaty wydobywcze z pracownikami Żoliborskiego Domu Kultury, których celem było sformułowanie pierwszego manifestu programowego instytucji.
  • Diagnozę przeprowadziła Fundacja Obserwatorium.

Raport z diagnozy możecie przeczytać tutaj: Żoliborz Diagnoza Lokalna


Może Cię również zainteresować…