Centrum Lokalne Żoliborz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa Żoliborskiego Domu Kultury.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-09-04.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodnaz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Żoliborski Dom Kultury jest nową placówką i aktualna strona www jest stroną tymczasową.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej – https://deklaracja-dostepnosci.info/audyt.pdf

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-02-15.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Leszek Nurzyński, lnurzynski@zoliborskidomkultury.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 517161789 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

 • mazowieckie
 • Warszawa
 • Warszawa
 • Warszawa
 • Rydygiera 6B
 • 01-793

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Parking jest bezpłatny dla osób posiadających kartę parkingową.
 • Na parking można wjechać wprost z ulicy Rygiera. Znajduje się on na prawo od budynku Centrum Lokalnego Żoliborz. Dzieli go od niego pas zieleni z ławkami, skrzynką elektryczną i roślinami ozdobnymi. Aby przejść z parkingu na alejkę prowadzącą do budynku należy cofnąć się do chodnika wytyczonego przy ulicy Rydygiera skręcając w prawo (będąc skierowanym twarzą do ulicy), następnie o przebyciu kilku metrów należy skręcić w prawo.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Siedziba Centrum Lokalne Żoliborz mieści się przy ulicy Rydygiera 6b w Warszawie.

  Centrum Lokalne Żoliborz znajduje się w wolnostojącym, przeszklonym budynku parterowym. Wejście znajduje się z boku budynku, po prawej stronie patrząc od ulicy Rydygiera. Do wejścia prowadzi szeroka na 1,5 m żwirowa alejka, która oddziela bryłę budynku od ozdobnej, białej konstrukcji ze stalowych szyn, która otacza cały budynek.

  Wejście znajduje się na poziomie chodnika (z niewielkim progiem) i nie ma schodów. Lokal zajmuje przestrzeń na jednym poziomie. Drzwi otwierają się do wewnątrz. Dla odbiorców do dyspozycji jest licząca 90 m2 duża sala z kuchnią oraz toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Nasi animatorzy są zawsze dostępni w godzinach pracy Centrum Lokalnego Żoliborz i chętnie udzielają pomocy.

  Najbliższe przystanki transportu publicznego:
  Autobus: PL. GRUNWALDZKI 13/14 w odległości ok. 30-150 m, linia: 221
  Tramwaj: PL. GRUNWALDZKI 07/08 w odległości ok. 250 m, linie: 22, 28, 33, 35 oraz PL. GRUNWALDZKI 03/04 w odległości ok. 300 m, linie: 1, 4, 6, 17, 27
  Metro: Dw. Gdański w odległości ok. 1,5 km, linia: M1

 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • W drzwiach znajduje się niewielki próg w postaci metalowej listwy z gumową uszczelką.
 • Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 150 centymetrów.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
 • Drzwi są przeźroczyste i nie są kontrastowo oznaczone.

Przestrzeń za wejściem

 • Wewnątrz lokalu, po przebyciu około metra od wejścia po lewej stronie stoją trzy wieszaki, na których można zostawić kurtki. Po prawej stronie zaś znajduje się korytarz prowadzący do toalety. Włącznik światła znajduje się na zewnątrz toalety, na prawo od drzwi, na wysokości osoby siedzącej.

  Na wprost od wejścia głównego znajduje się ciąg komunikacyjny. Prowadzi on do biurka animatorów oraz wyjścia ewakuacyjnego. Po prawej stronie, za skrętem prowadzącym do toalety znajduje się część kuchenna. Po lewej znajduje się część wspólna, w której odbywają się wydarzenia oraz w której odbiorcy spędzają swój wolny czas. Jej układ jest zmienny w zależności od potrzeb. Najczęściej na środku znajduje się ciąg komunikacyjny prowadzący w głąb dłuższego boku budynku. Po lewej stronie znajduje się rząd wysokich na 1 metr stołów i krzeseł, a za nim szafka z książkami i zabawkami, w rogu budynku znajduje się kącik dla dzieci z wykładziną, na której należy zdjąć obuwie. Po prawej stronie głównego ciągu komunikacyjnego za stanowiskiem animatorów znajdują się dwa stoliki z krzesłami i fotelami, dalej przy dłuższej ścianie znajdują się półki z książkami i grami przedzielone przez stolik barowy. Przy stoliku barowym stoją krzesła barowe.

  Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością, ale Centrum Lokalne Żoliborz dysponuje ogólnym miejscem parkingowym na użytek działań placówki, położonym ok. 10 m od budynku. Animatorzy na prośbę osób zainteresowanych wydają kartę parkingową uprawniającą do parkowania w tym miejscu.

  Do Centrum Lokalnego Żoliborz i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  W placówce nie ma pętli indukcyjnych.

  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma również zestawów do audiodeskrypcji.

  W placówce jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

 • Punkt obsługi znajduje się PUnkt obsługi znajduje się na wprost wejścia, w odległości 5 metrów
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Po prawej stronie ok. 1 m od wejścia znajdują się stale otwarte drzwi o szerokości 94 cm do korytarza prowadzącego do toalety. Korytarz ma długość ok. 2 m i prowadzi do drzwi toalety o szerokości 94 cm. Przestrzeń manewrowa przed drzwiami wynosi ok. 1,5 m. Włącznik światła znajduje się na zewnątrz toalety, na prawo od drzwi, na wysokości osoby siedzącej.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Pochwyty są po obu stronach umywalki, umywalka znajduje się na wysokości 85 cm. Wysokość sedesu wynosi 46 cm.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 94 centymetrów.
 • W toalecie jest przewijak dla dzieci.
 • W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy.
 • Przestrzeń manewrowa wynosi 150 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 150 centymetrów.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Opis w tekście łatwym:

  Centrum Lokalne Żoliborz jest częścią Żoliborskiego Domu Kultury.

  W Centrum Lokalnym Żoliborz spotykają się sąsiedzi, żeby spędzić razem czas.

  Czasami w Centrum Lokalnym Żoliborz odbywają się wydarzenia kulturalne.

  Centrum Lokalnym Żoliborz opiekuje się animator, który najczęściej siedzi przy biurku na wprost wejścia i można go zapytać jak działa to miejsce.

  W Centrum Lokalnym Żoliborz możesz robić takie rzeczy:

  • spotykać się przy kawie czy herbacie z przyjaciółmi, odpocząć, poczytać książkę, lub pograć w szachy lub gry planszowe
  • wziąć udział w sąsiedzkich bezpłatnych zajęciach i spotkaniach, takich jak rozmowy o podróżach, nauka rysunku i malarstwa lub wspólne zajęcia ćwiczące ciało i umysł
  • ugotować posiłek w kuchni i skorzystać ze sprzętów, które się w niej znajdują
  • bezpłatnie użyczyć salę na wydarzenie pod warunkiem, że każdy będzie mógł za darmo na nie wejść
  • spełnić swój plan na wydarzenie kulturalne, takie jak prowadzenie zajęć lub pokazanie swoich obrazów lub przedstawienia teatralnego
  • przyjść z małym dzieckiem i skorzystać z kącika zbaw, gdzie znajdują się gry i zabawki
  • zapisać się na wolontariat
  • czasami możesz wysłuchać tu także koncert lub obejrzeć spektakl teatralny, film lub wystawę

  Adres:
  ul. Rydygiera 6b, 01-793 Warszawa

  Dojazd:
  Najbliższy przystanek tramwajowy: Pl. Grunwaldzki (250 m)
  Najbliższy przystanek autobusowy: Pl. Grunwaldzki (30 m)
  Najbliższa stacja metra: Dw. Gdański (1,5 km)

  Kontakt:
  telefon: 517 161 789
  e-mail: centrumlokalne@zoliborskidomkultury.pl
  profil na Facebooku: www.fb.com/clzoliborz

  Godziny pracy:
  wtorek-piątek 12:00 – 20:00
  sobota 10:00 – 18:00
  niedziela-poniedziałek zamknięte

  Czasami godziny otwarcia ulegają zmianom lub w sali Centrum Lokalne Żoliborz trwa spotkanie zamkniętej grupy.

 • Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..